Log In Sign Up
Home » Informacja O Ochronie Prywatności

Pobierz naszą ulotkę z formularzem wniosku o dostęp

Informacja O Ochronie Prywatności

1. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności (zwana dalej „Informacją”) określa sposób, w jaki firma Katun Corporation z siedzibą pod adresem 7760 France Ave. So., Suite 340, Minneapolis, Minnesota U.S.A. 55435, a także jej podmioty stowarzyszone, spółki macierzyste oraz powiązane oddziały (zwane dalej „Katun” lub „nasza firma”) przetwarzają w pewnych odstępach czasu dane osobowe osób (zwanych „Użytkownikiem”), które kontaktują się z naszą firmą lub korzystają z jej witryn internetowych, usług, aplikacji, treści oraz powiązanych funkcji, w tym witryny Katun.com, serwisów Katun Online Catalog (zwanych łącznie „Witryną”) lub których dane przetwarza nasza firma w imieniu swoich klientów w powiązaniu z usługami dla klientów (zwanych dalej „Usługami dla klientów”).

2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Informacji należy kierować do specjalisty ds. ochrony danych osobowych, Laurie Young, pod adresem Laurie.young@katun.com.

3. Niniejsza Informacja, Regulamin witryny oraz wszelkie inne dokumenty, o których mowa w tych dwóch dokumentach, określają praktyki naszej firmy dotyczące danych osobowych Użytkowników oraz sposób, w jaki je przetwarza. Prosimy dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami. Odwiedzając Witrynę naszej firmy, Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych opisane w niniejszej Informacji, a także treść Regulaminu Witryny oraz powiązanych dokumentów.

4. Nasza firma będzie informować Użytkowników o wszelkich zmianach wprowadzanych od czasu do czasu w niniejszej Informacji za pośrednictwem odpowiednich wpisów w Witrynie lub innymi kanałami komunikacji. Dalsze korzystanie z Witryny naszej firmy, usług naszej firmy albo dalsza współpraca Użytkownika z naszą firmą po otrzymaniu powiadomienia o wprowadzonych zmianach oznaczać będzie akceptację nowej wersji Informacji o ochronie prywatności.

5. Ta wersja niniejszej Informacji o ochronie prywatności została opublikowana 9 marca 2018 roku.

Czym są dane osobowe?

6. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje powiązane z określoną lub możliwą do określenia osobą fizyczną, zwaną osobą, której dane dotyczą, którą można zidentyfikować w sposób bezpośredni lub pośredni. Te dane mogą zawierać imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane o lokalizacji, pliki cookie, nagranie rozmowy z pracownikiem naszej firmy oraz podobne informacje. Mogą także zawierać specjalne kategorie danych osobowych, na przykład rasę czy pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, wierzenia i poglądy filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych czy biometrycznych na potrzeby identyfikacji osoby, której dane dotyczą, oraz danych dotyczących zdrowia, pożycia seksualnego czy preferencji seksualnych osoby.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

7. Nasza firma może przetwarzać następujące dane osobowe:

(a) Informacje dostarczane przez Użytkownika. Użytkownicy mogą przekazywać naszej firmie dane na swój temat na różne sposoby. Może się to odbywać na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego w katalogu online Katun lub innych witrynach powiązanych z firmą Katun. Swoje dane przekazuje się również, subskrybując usługi naszej firmy, na przykład komunikaty e-mail, lub składając podania o zatrudnienie oraz kontaktując się z naszą firmą telefonicznie, pocztą elektroniczną itp. Te dane mogą między innymi zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy informacje dotyczące zapytania.

(b) Informacje o osobach trzecich. Użytkownicy mogą też przekazywać naszej firmie dane osobowe osób trzecich, na przykład swoich współpracowników lub osób, do których się odnoszą. Informacje o osobach trzecich należy podawać włącznie po otrzymaniu możliwej do potwierdzenia zgody lub jeśli są dostępne publicznie.

(c) Informacje o urządzeniu Użytkownika. Przy każdej wizycie Użytkownika w Witrynie naszej firmy mogą być gromadzone dane techniczne na temat jego urządzenia, w tym informacje o adresie IP, systemie operacyjnym, przeglądarce, ustawieniach strefy czasowej, ustawieniach językowych, adresie strony internetowej, z której nastąpiło bezpośrednie przekierowanie do Witryny, dane strumienia kliknięć adresów URL, informacje o interakcjach ze stroną (np. przewinięcia ekranu, kliknięcia czy wskazywania elementów kursorem myszy) oraz metody opuszczania strony.

(d) Informacje ze źródeł zewnętrznych. Mogą to być informacje o Użytkowniku, jakie nasza firma otrzymuje od biura informacji gospodarczej, usługodawców oraz innych osób trzecich.

8. Użytkownik nie ma obowiązku podawania tych informacji, ale ich brak może uniemożliwić naszej firmie prezentowanie niektórych treści zawartych w Witrynie naszej firmy oraz świadczenie usług za jej pośrednictwem, a także świadczenie usług w imieniu naszych klientów.

9. Nasza firma przyjmuje założenie, że informacje podawane przez Użytkowników są prawidłowe, a Użytkownicy zobowiązują się dbać o ich dokładność, kompletność i aktualność.

Jak wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników?

10. Nasza firma będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:

(a) Udzielenia odpowiedzi na zapytania, żądania oraz inne wiadomości, na przykład jeśli Użytkownik złoży podanie o pracę lub prześle naszej firmie pytanie dotyczące Witryny.
(b) Oferowania Witryny oraz świadczenia powiązanych z nią usług, w tym treści i funkcji.
(c) Umożliwienia dostawcom i usługodawcom wykonywania pewnych działań w imieniu naszej firmy, aby oferować Użytkownikom Witrynę oraz świadczyć powiązanie z nią usługi, w tym dostarczanie przesyłek, usługi bankowe, hosting, przechowywanie danych, weryfikację tożsamości oraz funkcje techniczne, logistyczne itp.
(d) Umożliwienia Użytkownikom swobodnego korzystania z funkcji w Witrynie, a także powiązanych z nią usług.
(e) Profilowania do użytku w administracji biznesowej, rekrutacji, wyświetlaniu reklam oraz w innych celach biznesowych, np. analizowania trendów Użytkowników, aby wyświetlać na ich urządzeniach reklamy celowane, a także stosowania narzędzi rekrutacyjnych umożliwiających ocenę kandydatów, którzy przystępują do testu, oraz do oceny ich przydatności do pracy na określonych stanowiskach w naszej firmie.
(f) Przesyłania Użytkownikom spersonalizowanych treści marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także na życzenie Użytkownika. Aby anulować subskrypcję, należy kliknąć tutaj lub powiadomić lokalnego przedstawiciela handlowego, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.katun.com/eu/about-us/contact-katun/locations/europe/.
(g) Zapewniania spersonalizowanych reklam na urządzeniach Użytkowników w oparciu o ich zainteresowania oraz zgodnie z poniższym Oświadczeniem dotyczącym plików cookie. Użytkownik ma prawo wyłączyć akceptowanie plików cookie zgodnie z poniższymi zapisami.
(h) Zapewniania bezpieczeństwa naszej firmy, a także zapobiegania oszustwom oraz ich wykrywania.
(i) Prowadzenia administracji biznesowej, w tym rozpatrywania skarg, rozwiązywania problemów związanych z Witryną, analizowania danych, kontrolowania jakości, szkolenia personelu, testowania nowych funkcji, przeprowadzania badań i ankiet oraz gromadzenia danych statystycznych.
(j) Opracowywania i doskonalenia Witryny oraz powiązanych z nią usług.
(k) Zapewniania Usług dla klientów, w ramach których nasza firma przetwarza dane osobowe jako administrator danych zgodnie z instrukcjami, jakie klienci mogą jej przekazywać jako kontrolerzy danych, a także
(l) zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania sądów lub organów regulacyjnych.

11. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celach opisanych powyżej będzie z reguły obejmować:

• przetwarzanie niezbędne do zrealizowania postanowień umowy z Użytkownikiem lub innymi osobami, których dane dotyczą, na przykład przetwarzanie w celach opisanych w podpunktach 10(a), (b), (c), (d) i (e);
zgodę Użytkownika, na przykład na przetwarzanie w celach opisanych w podpunktach 10(e), (f) i (g);
• przetwarzanie niezbędne do realizowania zgodnych z prawem interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, na przykład w celach opisanych w podpunktach 10(a), (b), (c), (h), (i) i (j), przeprowadzane ze względu na chęć zapewnienia prawidłowego działania Witryny i usług z nią powiązanych, dbania o bezpieczeństwo naszej firmy i Użytkowników oraz prowadzenia prawidłowej administracji biznesowej;
• przetwarzanie niezbędne do zachowania zgodności z zobowiązaniami prawnymi naszej firmy, na przykład przetwarzanie w celach opisanych w podpunkcie 10(l);
• instrukcje przekazywane przez klientów naszej firmy oraz umowy zawierane z klientami, dla których działa jako administrator danych, zgodnie z podpunktem 10(k); a także
• wszelkie inne obowiązujące podstawy prawne.

Oświadczenie dotyczące plików cookie

12. Czym są pliki cookie? Aby gromadzić dane, w tym opisane w niniejszej Informacji dane osobowe, Witryna korzysta z plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie informacje przesyłane do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na dysku komputera, telefonu lub innego urządzenia. Istnieją dwie kategorie tych plików. Pliki cookie administratora są przesyłane do przeglądarki bezpośrednio przez odwiedzaną stronę. Natomiast pliki innych firm są przesyłane za pośrednictwem Witryny przez osoby trzecie, na przykład firmę Google. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.allaboutcookies.org.

13. Pliki cookie wykorzystywane w Witrynie. W Witrynie stosowane są następujące pliki cookie:

Niezbędne pliki cookie. Te pliki pozwalają poruszać się po Witrynie i korzystać z jej funkcji. Brak wspomnianych plików cookie uniemożliwi korzystanie z Witryny i powiązanych z nią usług. Te pliki są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to pliki cookie administratora.
Pliki cookie dotyczące wydajności. Te pliki gromadzą anonimowe informacje dotyczące sposobów, w jakie Użytkownicy korzystają z Witryny. Dzięki nim nasza firma może poznać liczbę sposób odwiedzających Witrynę, sposób w jaki poruszają się po niej oraz regiony, z których ją odwiedzają. Są to pliki cookie administratora.
Pliki cookie dotyczące funkcjonalności. Dzięki tym plikom Witryna zapamiętuje wybory Użytkowników (na przykład wprowadzoną nazwę użytkownika, wybrany język lub region) i zapewnia udoskonalone oraz bardziej spersonalizowane usługi. Informacje gromadzone przez te pliki mogą być anonimowe i nie mogą śledzić aktywności Użytkowników w innych witrynach. Są to pliki cookie administratora.

14. Nasza firma może łączyć informacje pochodzące z tych plików cookie i technologii z informacjami o Użytkownikach pochodzącymi z innych źródeł.

15. Zgoda na wykorzystywanie plików cookie oraz rezygnacja. Nasza firma przyjmuje założenie, że Użytkownicy korzystający z Witryny akceptują przesyłanie plików cookie do ich urządzeń. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli jednak którykolwiek Użytkownik urządzenia chce wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie plików cookie, może to zrobić w dowolnej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookie, nie będzie mógł w pełni korzystać z interaktywnych funkcji Witryny i powiązanych z nią usług.

Wybór Użytkownika

16. Treści marketingowe. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od naszej firmy e-maili z materiałami marketingowymi, wystarczy kliknąć łącze rezygnacji u dołu każdej marketingowej wiadomości e-mail. Mimo iż zachęcamy Użytkowników do kliknięcia łącza uruchamiającego automatyczną procedurę rezygnacji, istnieje również możliwość zgłoszenia rezygnacji, kontaktując się w tej sprawie z przedstawicielem działu obsług klienta lub przez powiadomienie lokalnego przedstawiciela handlowego, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.katun.com/eu/about-us/contact-katun/locations/europe/.

17. Pliki cookie. Nasza firma przyjmuje założenie, że Użytkownicy korzystający z Witryny akceptują przesyłanie plików cookie do ich urządzeń. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli jednak którykolwiek Użytkownik urządzenia chce wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie plików cookie, może to zrobić w dowolnej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookie, nie będzie mógł w pełni korzystać z interaktywnych funkcji Witryny i powiązanych z nią usług. Witryna www.allaboutcookies.org zawiera szczegółowe informacje na temat procesu rezygnacji w różnych przeglądarkach internetowych. Gdy Użytkownik wyłączy akceptowanie plików cookie, Witryna może nie działać poprawnie.

18. Gdy Użytkownik z jednego z państw europejskich odwiedzi naszą Witryną, u góry jego ekranu pojawi się powiadomienie z informacją, że korzystanie ze strony oznacza akceptację sposobu, w jaki firma Katun wykorzystuje pliki cookie. Aby wyrazić zgodę, należy kliknąć odpowiednie pole w powiadomieniu. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie plików cookie, powyższa wiadomość nie będzie pojawiać się przy kolejnych wizytach w Witrynie. Jeśli którykolwiek Użytkownik urządzenia chce wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie plików cookie, może to zrobić w dowolnej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki. Użytkownik może też wyłączyć otrzymywanie plików cookie innych firm, wybierając odpowiednie opcje podane na stronie http://www.youronlinechoices.com.

Ujawnianie danych osobowych

19. Istnieją pewne sytuacje, w których nasza firma może ujawniać lub jest zmuszona ujawniać dane osobowe Użytkowników osobom trzecim. Sytuacje te obejmują ujawnianie danych:

Podmiotom stowarzyszonym, spółkom macierzystym lub powiązanym oddziałom.
Dostawcom i usługodawcom, w tym konsultantom IT, dostawcom hostingu, dostawcom usług rekrutacyjnych, partnerom zajmującym się weryfikacją tożsamości (w celu zweryfikowania tożsamości Użytkowników w publicznych bazach danych), centrom telefonicznym, konsultantom oraz podobnym osobom trzecim w celu zapewnienia dostępu do Witryny i usług z nią powiązanych oraz Usług dla klientów.
Dostawcom i usługodawcom w celu umożliwienia prowadzenia wymaganych i zgodnych z prawem działań biznesowych, na przykład dostarczania przesyłek czy świadczenia usług bankowych.
Partnerom reklamowym i marketingowym naszej firmy, którzy umożliwiają jej między innymi wyświetlanie spersonalizowanych reklam na urządzeniach Użytkowników oraz mogą się z nimi kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej, telefonicznie, wiadomości tekstowych oraz innymi kanałami — w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, na przykład zgodę Użytkownika.
Następcom prawnym lub partnerskim podmiotom prawnym, tymczasowo lub trwale, na potrzeby stworzenia spółki joint venture, współpracy, finansowania, sprzedaży, fuzji, reorganizacji, zmiany formy prawnej, likwidacji lub podobnego wydarzenia mającego wpływ na naszą firmę. W przypadku fuzji lub sprzedaży dane osobowe Użytkowników zostaną trwale przekazane następcy prawnemu naszej firmy.
Klientom naszej firmy i osobom trzecim zgodnie z żądaniami klientów w przypadkach, gdy przetwarza dane osobowe jako administrator danych w imieniu swoich klientów.
Organom publicznym, na przykład organom ścigania, sądom oraz innym organom, którym musimy udzielać tych informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Innym osobom trzecim, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

Przesyłanie danych osobowych zagranicę

20. Istnieje możliwość, że nasza firma będzie przekazywać dane osobowe Użytkowników osobom trzecim znajdującym się w innych państwach niż kraj gromadzenia tych danych w celu ich dalszego przetwarzania zgodnie z celami wymienionymi powyżej. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane w ramach grupy firm do Stanów Zjednoczonych, państw europejskich, Tajwanu oraz innych krajów. W takim przypadku naszej firma zadba o wdrożenie odpowiednich mechanizmów przesyłania, na przykład zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, aby zapewnić właściwą ochronę danych.

21. Jeśli nasza firma przekaże dane osobowe zagranicznym organizacjom prywatnym, na przykład dostawcom lub usługodawcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nasza firma zagwarantuje właściwą ochronę prywatności Użytkownika, stosując odpowiednie rozwiązania techniczne, organizacyjne, umowne lub inne zgodne z prawem metody. W takich przypadkach Użytkownik może wystąpić do naszej firmy z prośbą o kopię dokumentu opisującego te zabezpieczenia.

Przechowywanie danych osobowych

22. Nasza firma przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów wymienionych powyżej, lub dłużej, jeśli będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji o obowiązujących okresach przechowywania danych.

23. Nasza firma może przechowywać anonimowe dane osobowe Użytkowników (w tej formie nie będą odwoływać się do żadnego konkretnego Użytkownika) w celach statystycznych, przez dowolny okres czasu, jednakże w uzasadnionym i zgodnym z prawem interesie.

24. Działając jako administrator danych w imieniu klientów, nasza firma będzie przechowywać dane osobowe zgodnie z ich wytycznymi.

Bezpieczeństwo danych osobowych

25. Nasza firma będzie korzystać z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków zapewniających bezpieczeństwo informacji w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników. Należy jednak pamiętać, że przesyłanie informacji za pośrednictwem internetu nigdy nie jest w pełni pozbawiony zagrożeń. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby dbać o bezpieczeństwo swoich systemów, ale nie jest w stanie kontrolować wymiany wszystkich danych przez internet. Z tego powodu nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji Użytkowników przesyłanych z lub do Witryny.

26. Jeśli Użytkownik utworzył lub otrzymał hasło albo kod uwierzytelniający, dzięki któremu ma dostęp do pewnych obszarów naszej Witryny, ponosi on odpowiedzialność za poufność tych poświadczeń. Prosimy więc nie udostępniać nikomu swoich haseł ani kodów uwierzytelniających.

Prawa osoby, której dane dotyczą

27. W zależności od praw obowiązujących w danym kraju, osoba, której dane dotyczą, może mieć wiele praw dotyczących jego danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy nasza firma przetwarza te dane w imieniu innego podmiotu, np. jej klienta lub w ramach Usług dla klientów. W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z klientem. Więcej informacji na temat praw do ochrony prywatności danych można znaleźć na stronie lokalnego urzędu ochrony danych.

Prawo do składania Wniosku o dostęp do danych osobowych (SAR). Osoby, których dane dotyczą, mogą pisemnie żądać od naszej firmy kopii swoich danych osobowych. Jednakże zgodność z takimi żądaniami podlega pewnym ograniczeniom, wyłączeniom oraz prawom innych osób fizycznych. Każde takie żądanie powinno być jasno przedstawione jako wniosek SAR. W uzasadnionych przypadkach może również zajść konieczność przesłania skanu dowodu potwierdzającego tożsamość lub potwierdzenia płatności. Formularz takiego wniosku znajduje się w sekcji Prywatność Witryny.
Prawo do skorygowania danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać od naszej firmy skorygowania niewłaściwych lub niekompletnych danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
Prawo do odmowy przetwarzania, w tym profilowania. Nasza firma akceptuje każde prawidłowe żądanie odmowy przetwarzania danych, chyba że istnieją zasadne podstawy prawne zezwalającą na kontynuację ich przetwarzania, lub nasza firma ma inny zgodny z prawem powód do odmowy takiego żądania. Nasza firma akceptuje każde prawidłowe żądanie rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych.
Prawa związane ze zautomatyzowanymi decyzjami odnośnie osoby, której dane dotyczą. Gdy nasza firma podejmuje decyzję odnośnie osoby, której dane dotyczą, wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane procesy, które mają na niego niekorzystny wpływ, osoba ma prawo zakwestionować tę decyzję, wyrazić swój punkt widzenia oraz zażądać interwencji ludzkiej.

Prawo do usunięcia danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać od naszej firmy usunięcia swoich danych osobowych. Nasza firma akceptuje każde prawidłowe żądanie, chyba że istnieje prawnie uzasadniony powód jego odmowy. Mogą istnieć podstawy prawne dalszego przechowywania danych osobowych, na przykład zobowiązania naszej firmy do przechowywania dokumentów biznesowych.
Prawo do ograniczania przetwarzania danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą w różnych sytuacjach żądać od naszej firmy ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Nasza firma akceptuje każde prawidłowe żądanie, chyba że istnieje prawnie uzasadniony powód jego odmowy, na przykład zobowiązanie prawne naszej firmy do kontynuacji przetwarzania danych osobowych w określony sposób.
Prawo do przenoszenia danych. W pewnych sytuacjach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać od administratora danych kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie lub przeniesienia ich do dostawcy tych samych lub podobnych usług. Według naszej firmy to prawo nie ma zastosowania do Witryny. Jednakże nasza firma akceptuje każde prawidłowe żądanie w zakresie, w którym to prawo ma zastosowanie. Przeniesienie danych do innego dostawcy usług nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych osoby, której one dotyczą. Nadal mogą być one przechowywane z uzasadnionych i zgodnych z prawem powodów.
• Prawo do zgłaszania skarg organom nadzorczym. Nasza firma zachęca osoby, których dane dotyczą, do kontaktowania się z nią w razie jakichkolwiek pytań czy skarg związanych ze sposobem, w jaki przetwarza ich dane osobowe. Każda osoba, której dane dotyczą, ma też prawo do bezpośredniego kontaktu z odpowiednim organem nadzorczym. Lista organów nadzorczych jest dostępna tutaj.

28. Działając jako administrator danych w imieniu swoich klientów, nasza firma będzie przekazywać żądania osób, których dane dotyczą, odpowiednim klientom, którzy z kolei będą kontaktować się bezpośrednio z wnioskodawcami.